Do Hoa's Blog

Be a dreamer and supporter

QUYỀN TRẺ EM

Leave a comment

QUYỀN TRẺ EM – theo tuyên bố của The Convention on the Right of the Child Nov 20, 1989

Children have the right – TRẺ EM CÓ QUYỀN:

• To be free from discrimination – KHÔNG BỊ KỲ THỊ

• To be subject to laws and treatment that put your best interests first – HƯỞNG SỰ CÔNG BẰNG VÀ ƯU TIÊN CỦA LUẬT PHÁP

• To be protected and able to develop to your full potential – ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN TỐI ĐA TIỀM NĂNG CỦA MÌNH

• To have your say in decisions that affect you – THAM GIA VÀO NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÌNH

• To survive and thrive in conditions that enable you to grow into the healthiest and happiest person you can be – TỒN TẠI VÀ VƯƠN LÊN TRONG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI HẠNH PHÚC VÀ KHỎE MẠNH NHẤT CÓ THỂ

• To have your birth registered, with a legal name and nationality – ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH VỚI TÊN GỌI VÀ QUỐC TỊCH HỢP PHÁP

• To protection from physical and mental injury or abuse, and from neglect, whether you live with your parents or with others – ĐƯỢC BẢO VỆ ĐỂ TRÁNH KHỎI TỔN THƯƠNG VỀ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN, TRÁNH SỰ LẠM DỤNG HOẶC BỎ RƠI, DÙ SỐNG CÙNG CHA MẸ HAY NGƯỜI KHÁC

• To an education – and to primary schooling that is free of charge – ĐƯỢC HỌC HÀNH – HỌC TIỂU HỌC MIỄN PHÍ

• To freedom of expression, thought, conscience and religion – ĐƯỢC TỰ DO PHÁT BIỂU, SUY NGHĨ, GIÁ TRỊ NHÂN BẢN VÀ TÔN GIÁO

• To information that is important to your well-being – ĐƯỢC CÓ THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ TỐT CHO BẢN THÂN

• To play – ĐƯỢC CHƠI ĐÙA

(The Convention on the Rights of the Child (CRC) was adopted by world leaders on 20 November 1989. It spells out the fundamental human rights of all children. CUỘC HỘI ĐÀM VỀ QUYỀN TRẺ EM ĐƯỢC KÝ KẾT BỞI CÁC NGUYÊN THỦ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÁO NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1989. BẢN TUYÊN BỐ NÀY ĐỊNH RÕ NHỮNG QUYỀN CON NGƯỜI CĂN BẢN CỦA TRẺ EM)

Copyright : Cha Mẹ Tuyệt Vời Group – https://www.facebook.com/notes/cha-mẹ-tuyệt-vời/quyền-trẻ-em-theo-tuyên-bố-của-the-convention-on-the-right-of-the-child-nov-20-1/376998012325081

Quyen-tre-em-va-nhung-dieu-can-biet-ve-quyen-tre-em

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s